Mariánský sloup

Mariánský sloup se sochou Panny Marie byl postaven v letech 1680 až 1681 po morové epidemii, která postihla město právě v roce 1680. Na financování stavby se podíleli měšťané společně s biskupem Karlem II. z Lichtensteina-Castelcornu. Sochy stojící na úpatí sloupu představují tyto světce – svatého Václava coby patrona Olomouce, svatého Mořice, patrona kroměřížské kapituly, svatého Rocha, který je ochráncem před morem, a svatého Floriána, který měl nadále chránit město před požáry i povodněmi. V roce 1978 byl sloup prohlášen za kulturní památku.

Velké nám. 49,
767 01 Kroměříž,
Česko