Trasa 3: Kostely tvořící historii města

Délka: 1,3 km
Časová náročnost: 30 min (bez prohlídky jednotlivých míst)

Historie města Kroměříže je úzce spjata s církví. Původně trhová ves vznikla u brodu přes řeku Moravu na křižovatce Jantarové a Solné stezky a první písemná zmínka o ní pochází z počátku 12. století. Kroměříž (jméno v podobě „Cromesir“ je doloženo z roku 1141) povýšil na město někdy v letech 1256–1265 olomoucký biskup Bruno ze Schauenburku. Právě on stál za vybudováním kostela sv. Mořice s kapitulou, nechal přestavět kostel Panny Marie a především dal postavit gotický hrad později přestavěný na renesanční zámek, který se stal letním sídlem olomouckých biskupů. Zároveň do Kroměříže přesunul z Olomouce část správy diecéze. Kroměříž díky přízni a podpoře církve a vzhledem ke své poloze v bohaté a úrodně krajině vzkvétala.

Do jejího rozvoje zasáhla třicetiletá válka a opakované obsazení a vyplenění města švédskými vojsky (v letech 1643 a 1645). Za rozsáhlou obnovou města stál další s olomouckých biskupů Karel II. z Liechtensteinu-Castelcorna. Ve 2. polovině 17. století město pozvedl z ruin a učinil z něj perlu Moravy. Zámek změnil v honosné sídlo, opravil městské hradby, zámeckou zahradu přestavěl na anglický park a vybudoval mincovnu. Za městskými hradbami vytvořil barokní Libosad, dnes známý jako Květná zahrada. Dvojici významných církevních staveb – kostely Nanebevzetí Panny Marie a sv. Mořice doplnil v polovině 18. století ještě piaristický kostel sv. Jana Křtitele a spolu s Arcibiskupským zámkem a budovou radnice jsou nejvýraznějšími dominantami města a zároveň objekty, které stojí za to navštívit a prohlédnout zvenku i zevnitř.

Informace o této trase najdete po načtení QR kódu.

HLAVNÍ BOD TRASY:

A – Kostel sv. Jana Křtitele

Stavba piaristického kostela sv. Jana Křtitele vyrostla na místě středověké komendy (sídla) johanitů se špitálem a kostelem. Tento objekt věnoval piaristům biskup Karel II. z Lichtensteinu-Castelcorna. Ti k němu přistavěli budovu dnešní konzervatoře a teprve poté na jejím místě nechali vystavět nový monumentální barokní chrám. Ten byl dokončen v roce 1767 a vysvěcen 15. srpna 1768. Kupolový chrám s oválnou lodí a dvojicí hranolových věží svou dispozicí a především tvarem průčelí navazuje na vídeňský kostel sv. Petra. Na atice fasády jej zdobí sousoší Kristova křtu.

ZAJÍMAVOST PO CESTĚ:

1 – Rodný dům Maxe Švabinského

Rodný dům malíře Maxe Švabinského – Jánská ul. 15/11.

ZAJÍMAVOST PO CESTĚ:

2 – Ulice Křížkovského

Křížkovského ulice, kde se otvírá nejúchvatnější pohled na kostel sv. Mořice.

HLAVNÍ BOD TRASY:

B – Kostel sv. Mořice

O zahájení výstavby kolegiátního kostela sv. Mořice se zasloužil ve 2. polovině 13. století biskup Bruno ze Schauenburku. Ve zdivu nejstarších částí kostela však byly objeveny ještě starší stavební kvádry. Raně gotický kostel má pravoúhlý půdorys sevřený dvojicí věží. Jeho dostavba probíhala až do konce 16. století, v jejím průběhu byl kostel dvakrát vypleněn husity, později došlo k přestavbám v souvislosti s poškozením stavby v době třicetileté války. Před hlavním oltářem kostela byl pochován v roce 1281 jeho zakladatel biskup Bruno.

ZAJÍMAVOST PO CESTĚ:

3 – Arcibiskupské gymnázium

Arcibiskupské gymnázium (Sněmovní náměstí) původně chlapecký seminář, součástí areálu je také kaple.

ZAJÍMAVOST PO CESTĚ:

4 – Mlýnská brána

Mlýnská brána byla součástí hradebního opevnění města. Jde o poslední dochovanou městskou bránu, ostatní brány – Vodní a Kovářská – byly zbořeny v letech 1855–57.

ZAJÍMAVOST PO CESTĚ:

5 – Arcibiskupský zámek a Podzámecká zahrada

Arcibiskupský zámek je spolu se zahradami nejvýznamnější a nejnavštěvovanější památkou města. V roce byl 1998 zapsán na seznam UNESCO. Vznik a vývoj zámku je spjat s olomouckým biskupstvím a arcibiskupstvím, vznikl jako letní sídlo biskupů a arcibiskupů.

ZAJÍMAVOST PO CESTĚ:

6 – Byt dvorního rady

Byt dvorního rady (Ztracená č. p. 63) – dům vystavěný při středověké městské hradbě, dne sídlo Charity Kroměříž.

ZAJÍMAVOST PO CESTĚ:

7 – Staré městské lázně

Staré městské lázně (Ztracená č. p. 64) – kromě lázní byl v domě také nevěstinec. Jde o nejlépe zachovaný historický dům v ulici, je v něm středověká černá kuchyně.

ZAJÍMAVOST PO CESTĚ:

8 – Lennonova ulička

Spojnice Velkého náměstí a Ztracené ulice. Mohla vzniknout již ve 13. století jako spojnice náměstí s opevněním nebo jako „protipožární“ ulička.

HLAVNÍ BOD TRASY:

C – Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Městský farní kostel je v rámci Moravy ojedinělým příkladem vrcholně barokní architektury. Historie původní stavby sahá patrně do předlokační doby a o jeho původu existují jen nepřímé doklady. S výjimkou zvonice z 13. století původní podoba stavby zanikla a novodobá podoba kostela vznikla v 18. století. Barokní stavba kostela je koncipována jako jednolodní prostor obdélníkového půdorysu. Pod kostelem do Farní ulice stávala hřbitovní kaple sv. Michala. Původně gotická a později barokní stavba byla jednou z dominant budovy kostela.

ZAJÍMAVOST PO CESTĚ:

9 – Kašna s puttem na delfínu

Kašna s puttem (děťátkem) na delfínu z roku 1687. Na soklu kašny, který vznikl později, je kroměřížský městský znak.

ZAJÍMAVOST PO CESTĚ:

10 – Řetězový dům

Řetězový dům (č. p. 160) z období barokní výstavby města, jehož zahrada dosahuje až k hradbách města. Název vznikl podle řetězů před domem. Dnes tu sídlí domov pro seniory.

ZAJÍMAVOST PO CESTĚ:

11 – Sloup Nejsvětější Trojice

Morový sloup nechali postavit z pískovce kroměřížští měšťané z vděčnosti po překonané epidemii moru v roce 1715. Na jeho vrcholu je sousoší Nejsvětější Trojice.